Yüksek Performanslı Binalarla Yeşil Gelecek…

BinSimDer (Bina Performansı Modelleme ve Simülasyonları Derneği), yaşam döngüleri boyunca enerjiyi verimli kullanabilen, çevresel etkileri en aza indirilmiş, kullanıcılarına konforlu ve sağlıklı yaşam alanları sunabilen binaların yapılabilmesi için bina performansı simülasyonu alanında çalışmalar yapan araştırmacı, geliştirici ve uygulamacıların bir araya geldiği kar amacı gütmeyen bir topluluktur.

Binaların enerji, konfor, ekonomi ve sürdürülebilirlik yönünden gösterdikleri performans, küresel ısınmanın gittikçe önem kazandığı ve fosil yakıtların tükenmesi riskiyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde oldukça önem kazanmıştır. Günümüzde tasarım aşamasından başlayarak binanın tüm yaşam dönemi boyunca enerji, çevresel ve ekonomik açılardan binanın etkinliğinin belirlenmesinde bilgisayar tabanlı simülasyon programlarından ve performans modellemesinden yararlanılmaktadır.

Bilgisayar tabanlı simülasyon programları binayı ve binanın enerji, akustik, görsel ve ısıl konfor performansını formülize eden sürekli etkileşim halinde olan kompleks denklemlerin bilgisayar ortamında bir araya getirilmiş halidir. Simülasyon programları desteği ile yapılan modelleme çalışmaları ile planlanan bir binanın öngörülen standartları sağlayıp sağlayamayacağı daha tasarım aşamasında ortaya konabilir. Programlar binanın da bir sistem olarak tasarlanmasını ve binaya en uygun mekanik sistem alternatifinin geliştirilmesi ve sistem entegrasyonunu mümkün kılarlar. Mevcut binalarda ise binanın performansının iyileştirilmesine ilişkin farklı stratejilerin geliştirilmesi ve en uygun seçeneklerin araştırılmasına olanak tanırlar. Böylelikle kullanıcıların ve binaların ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verebilen projeler geliştirilebilir. Bina performansı simülasyonları, mimarlar ve mühendisler arasındaki iletişimi güçlendirir ve farklı disiplinlerin efektif olarak bir arada çalışmalarına yardımcı olur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa ülkelerinde tasarım sürecinin kabul gören bir parçası haline gelen bina performans simülasyonu sadece tasarımla da sınırlı kalmayıp enerji sağlayıcı firmalar, danışmanlık firmaları, araştırmacılar ve enerji politikalarını yürüten kurumlar tarafından da sıklıkla kullanılmaktadırlar. Böylelikle simülasyon araçları tasarım ekiplerinin desteklenmesinin yanında yeni teknolojilerin ve ürünlerin simülasyon yoluyla verimliliklerini ve sistem uyumularını belirlemek ve yaygınlaştırılmalarına yardımcı olmak, çevresel etkileri belirlemek, bina biliminin gelişmesine katıda bulunmak gibi amaçlarla da kullanılırlar.

Derneğimiz benzer alanlarda uluslararası faaliyetler gösteren IBPSA (International Building Performance Simulation Association) ile stratejik ortaklık yürütmektedir.